Mark IV var navnet for efterkrigstidens 2½-Liter og 3½-Liter Jaguarer. Bilerne var stort set identiske med før-krigs modellerne, men alle S.S. mærkerne blev fjernet. Produktionen fortsatte til 1949.